Nieuwsbrief januari 2019

Klik hier om het online te bekijken

Nieuwsbrief

Stichting Vrienden van het Orgel

Januari 2019

banners


2018 is voor de Vrienden van het Orgel een enerverend jaar geweest met tal van activiteiten en projecten. Een aantal daarvan gaan verder in 2019 en er zitten nieuwe in het vat. Dit melancholieke moment van het jaar waarin iedereen terug mijmert en vooruit droomt, willen de Vrienden graag aangrijpen om het orgel even te laten doorschemeren in uw mijmeringen en dromen.

En wilt u na het lezen van deze Nieuwsbrief meer weten, of zelfs actief betrokken raken bij het werk van de Vrienden? Aarzel niet en neem contact met ons op voor een verkennend gesprek: info@vriendenvanhetorgel.nl

orgelkids


Het is eigenlijk het belangrijkste punt op de agenda van de Vrienden: hoe de passie voor het orgel bij de jeugd te laten ontvlammen. Begin dit jaar is hiervoor een prachtig middel verworven: het DOE-orgel. Dit is een orgeltje dat kinderen, maar ook volwassenen, zelf in elkaar kunnen zetten. Met een klaviertje van twee octaven en met twee registers, kan er ook heel mooi muziek mee gemaakt worden. Het DOE-orgel is op 24 maart gepresenteerd in de orgelzaal Booy en het is ook bij tal van andere activiteiten ingezet, onder andere op de Open Monumentendag. Het blijkt dat volwassenen het minstens zo leuk vinden. Het is de bedoeling dat dit orgel in heel Noord-Holland wordt ingezet. De Vrienden initiëren natuurlijk mogelijkheden, maar het is vooral ook te huur. Op de website van de Vrienden is hier meer informatie over te vinden. Daar kan het DOE-orgel ook worden gereserveerd. Op de kalender staat wanneer het vrij is.

DOE-orgel

orgelkids


Alkmaar Orgelstad, het boek

Een luie stoel bij de haard of een lekker hoekje op de bank en lezen. Voor sommigen nog altijd een moment om naar uit te kijken, voor velen al een onbegrijpelijk historisch beeld. De Vrienden vinden een goed boek nog altijd de moeite waard, ook als dit over orgels gaat. En dat iedereen nu kan lezen en kijken in het boek Alkmaar Orgelstad waarin men wordt meegenomen langs tal van locaties, gebeurtenissen en mensen, is een waar geworden droom. Het boek Alkmaar Orgelstad is onder grote belangstelling feestelijk gepresenteerd in de Kapelkerk op 15 juni j.l. Het is een ambitieus project geweest met een lange voorbereiding, waarvoor velen zich hebben ingespannen en met een prachtig resultaat. Wie het al heeft, kan al mijmerend terugbladeren langs al die schilderachtige plekjes van Alkmaar Orgelstad. En anders is het een schitterend kerstcadeau, voor u zelf of voor een goede vriend. Het boek is te bestellen bij de Vrienden van het Orgel.
Tot 1 januari geldt een speciale prijs van 19,95 euro:

BESTEL HIER

orgelkids


De voorbereiding van het boek Alkmaar Orgelstad heeft nog iets anders in beweging gebracht: het orgelmentoraat. De 32 in het boek beschreven orgels zijn allemaal bezocht en er is gesproken met de mensen achter deze instrumenten. Het blijkt dat men soms niet weet wat met het orgel te doen. Het enthousiasme is er, evenals het besef een waardevol object te bezitten. Het idee een netwerk van orgelmentoren op te zetten, dat in voorkomende gevallen kan helpen en de orgels kan controleren, ontstaat. De Vrienden pakken dit op in samenwerking met de Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland.

Het idee van een orgelmentoraat is niet nieuw. In 2016 is de Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed (VMKE) opgericht. De hierbij aangesloten mentoren zijn op dit moment vooral in Gelderland actief. Een landelijke dekking vanuit deze vereniging is de bedoeling. De VMKE wordt door de Vrienden nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het orgelmentoraat in Alkmaar en Noord-Holland.

Twee bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden: op 21 april in Schermerhorn en op 27 oktober in Grootschermer. In Schermerhorn is gesproken over de wens, bedoeling en mogelijkheden van het mentoraat. In Grootschermer zijn vooral praktische zaken aan de orde gekomen.
Ook de digitale component is niet vergeten. Het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO) heeft in Schermerhorn haar website gepresenteerd met alle Alkmaarse orgels waarvan de gegevens uit een database worden opgehaald. In Grootschermer wordt een andere functie van deze database getoond: een platform met onder andere de mogelijkheid online mentorrapporten te maken. Deze digitale ondersteuning van het mentoraat wordt als een belangrijk hulpmiddel gezien en zal de ontwikkeling en landelijke spreiding ervan stimuleren.

De volgende bijeenkomst is op 19 januari in de Noordeinder Vermaning.

Meer informatie:
www.vriendenvanhetorgel.nl
www.vmke.nl
www.pipeorgan.nl
www.nationaalinstituutorgelkunst.nl

orgelkids


Het boek Alkmaar Orgelstad krijgt naast het orgelmentoraat nog een ander vervolg: de productie van bijzondere video-opnamen van monumentale instrumenten in Alkmaar, die men bijna nooit hoort en waar ook nauwelijks of geen opnamen van zijn. Twee voorbeelden daarvan zijn de orgels van het Zwarte Kerkje in Zuidschermer en de Noordeinder Vermaning in Noordeinde: achttiende-eeuwse juweeltjes van respectievelijk Pieter Assendelft en Johannes Strumphler. Het is de bedoeling dat naar moderne maatstaven een reeks aantrekkelijk portretten ontstaan die het kijken en luisteren naar deze muziekwondertjes tot een beleving maken.

We houden u op de hoogte.