Vrienden van het Orgel

Aanmelden


Excursie naar Harderwijk, Putten en Nijkerk
Vrienden van het Orgel
Zaterdag 15 oktober 2022

Opgeven kan tot uiterlijk 1 oktober 2022.

Kosten
Hele dag inclusief lunch € 50,00 (met eigen vervoer € 35,00)
Voor donateurs respectievelijk € 45,00 en € 30,00)

Voor belangstellenden die op eigen vervoer gaan èn geen gebruik maken van de lunch is de bijdrage € 15,00.

De aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling op rekeningnummer: NL23 INGB 0000 1080 52t.n.v. St. Vrienden van het orgel, Alkmaar, onder vermelding van: Excursie 2022

Hiervan krijgt u een bevestigingsmail als bewijs van deelname.

28,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
75,200,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,1,0,1
Partner DOE-orgel en boek Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Subsidiënt Doe Orgel en publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
partner voor Videoportretten
Partner
Partner