Vrienden van het Orgel

Schenken aan de

Stichting Vrienden van het Orgel

Met een donatie of schenking aan de Stichting Vrienden van het Orgel steunt u niet alleen onze stichting en de website Alkmaar Orgelstad, u profiteert ook van een belastingvoordeel. Dat voordeel geldt bij een eenmalige schenking en bij een periodieke schenking.

De Stichting Vrienden van het Orgel heeft de "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling) - status. Dit betekent dat onze stichting niet belastingplichtig is en de belastingdienst begunstiging van onze stichting met een schenking stimuleert.

Als ANBI-instelling is de Stichting Vrienden van het Orgel geheel vrijgesteld van successierechten. Wellicht iets om aan te denken bij het opmaken van uw testament.
Als u uw schenking of legaat wilt bestemmen voor een specifiek onderdeel van de stichting of de website Alkmaar Orgelstad dan kunt u dit aangeven. Wij laten u dan weten op welke wijze uw schenking of legaat is besteed aan het door u gekozen onderdeel.

Eenmalige schenking

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Periodieke schenking

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Stichting Vrienden van het Orgel, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Wanneer meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken wordt, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Ook is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag.

Sinds 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer worden vastgelegd in een notariële akte; een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en onze stichting is voldoende.

Wilt u ons steunen dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of stuur een email naar Stichting Vrienden van het Orgel.

28,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
75,200,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,1,0,1
Partner DOE-orgel en boek Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Subsidiënt Doe Orgel en publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
partner voor Videoportretten
Partner
Partner