Vrienden van het Orgel

Nationale Orgeldag 2019

Nationale Orgeldag 2019

Nationale Orgeldag zaterdag 14 september

Zoals in de vorige nieuwsbrief is verteld, zijn de Vrienden van het Orgel nog met een ander interessant project bezig: het orgelmentoraat. Dit project, dat verweesde orgels aan een mentor koppelt, begint goed op gang te komen. Met zeven Alkmaarse orgeleigenaren zijn concrete afspraken gemaakt over de aan te stellen orgelmentor voor hun instrument. Ook hebben zich al kandidaten aangemeld voor deze taak. Vrijdag 10 mei ontmoetten zij elkaar op de studiedag, geleid door Erik Winkel van Flentrop Orgelbouw Zaandam.

Een interessant uitvloeisel van deze activiteiten is dat met ingang van het komende studiejaar het orgelmentoraat een masterkeuzevak op het Conservatorium van Amsterdam wordt: ook de orgelstudenten gaan een rol spelen in het behoud en gebruik van Alkmaars orgelerfgoed. Dit alles krijgt een officiële aftrap op de Nationale Orgeldag, die samenvalt met Open Monumentendag.

En er staat die dag nog meer op het programma. Zet daarom zaterdag 14 september alvast uw agenda. Meer informatie volgt.

Written by : Hans Steketee

28,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
75,200,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,1,0,1
Partner DOE-orgel en boek Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Subsidiënt Doe Orgel en publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner
Partner
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
Partner publicatie Alkmaar Orgelstad
Partner publicatie
Partner publicatie
partner voor Videoportretten
Partner
Partner